A Szakszövetségről

Tisztelt Aikidokák!

A közhasznú, Országos Sportági Szakszövetség feladatait ellátó Magyar Aikido-Kultúra Szakszövetséget (MAKSZ) az 1996. évi törvények alapján, 1999. november 27-ei előkészítés után, 1999. december 19-én egyetértésben hozta létre 7 Aikidoval foglalkozó szervezet vezetője.

Név szerint: Bokor Judit (Keleti Mozgáskultúrák Intézet Alapítvány), Kozsuharov Ognjan (Főváros és környéke Aikido Egyesület), Menyhárt Sándor (Ceglédi Aikido Sport Alapítvány), Szabó Balázs (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Sportegyesület), Tóth Ildikó (Pomázi Harcművészeti Alapítvány), Verebics Antal (Kelenvölgyi- és Gazdagréti Aikido Klub) és Várszegi Rudolf (Budapesti Honvéd Sport Egyesület).

A Magyarországi Aikidósok szövetségeként létrejött MAKSZ legfőbb céljai:        

  • Az Aikido magyarországi fejlődésének megfelelően e sportágban is legyen szakszövetség.
  • A hazánkban Aikidoval foglalkozó szervezetek egy egységes érdekképviseleti szerve legyen, mely hosszú távú célokat is megvalósít.
  • Építsen ki és ápoljon kapcsolatot a nemzetközi szintű Aikidos szervezetekkel.
  • Fejlessze a sportág technikai színvonalát, többek közt magyar mesterek által vezetett MAKSz táborok, illetve hazánkba meghívott külföldi instruktorokkal.
  • Beleavatkozás nélkül koordinálja és egyengesse a tagszervezetek működését.
  • Bevonja és bővítse tagszervezeteinek létszámát.

A fáradozásokat rögös úton, hol jobbra, hol balra, de előre haladva siker koronázta. A Tagszervezetek az önállóságukat megőrizték, saját szervezésű táboraikat a MAKSz lehetőségekhez mérten támogatja. A Hombu ismeri fáradozásainkat Magyarországon. Az időközben megszüntetett Nemzeti Alaptantervben is nevesítve volt a Judo mellett az Aikido, mint elismert oktató és nevelő sport. Tagok voltunk a megszüntetett Nemzeti Sportszövetségben. A kezdeti 7-ből jelenleg több mint 10 egyesület és alapítvány tartozik a tagságba, elfogadva és magára nézve kötelezőnek elismerve a MAKSZ Alapszabályában és a Szervezeti Működésében foglaltakat. Több külsős (nem tag) szervezet képviselője is figyelemmel kíséri eseményeinket és időnként szervesen együttműködik a MAKSZ-al. Az igen rossz gazdasági helyzet ellenére a MAKSZ pénzügyileg 2012-re már egyenesbe került.

Alapvető céljainkat elértük, az Aikido, mint sportág elismert lett Magyarországon, a MAKSz ellátja az érdekképviseletet, szervezi és támogatja a külföldi mesterekkel a kapcsolattartást, évente többször szervez edzőtáborokat, az oktatói és edzőképzéshez megfelelő támogatást ad. A cél továbbra is a hazai Aikidos élet összefogása, érdekképviselete, a tagság létszámának növelése, a felnőtteken kívül a gyermekek minél szélesebb rétegeinek a sportágunk bemutatása, ők edzéseinkbe bevonása. Tagszervezeteink között a legtöbb irányzat képviselteti magát, összhangban működik együtt, a MAKSz technikai bizottságában jeles képviselőik irányítanak.

Budapest, 2012. november 01.